Hệ pin lưu trữ năng lượng (BESS): đã được Bổ sung Quy hoạch, là niềm hy vọng của “cơn ác mộng” cắt giảm công suất.

Hệ pin lưu trữ năng lượng (BESS): đã được Bổ sung Quy hoạch, là niềm hy vọng của “cơn ác mộng” cắt giảm công suất. Read More »