Về TRINA SOLAR

Là nhà cung cấp pin mặt trời và giải pháp năng lượng thông minh hàng đầu thế giới, Trina Solar cung cấp các sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ PV nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững toàn cầu. Thông qua sự đổi mới không ngừng, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy ngành công nghiệp PV phát triển bằng cách tạo ra nguồn điện PV ngang bằng lưới điện và phổ biến năng lượng tái tạo. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu trên toàn thế giới vì lợi ích của nhân loại.

Tính đến tháng 10 năm 2020, Trina Solar đã cung cấp hơn 60 GW pin năng lượng mặt trời trên toàn thế giới, được xếp hạng “500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Trung Quốc”. Ngoài ra, hoạt động kinh doanh khác của chúng tôi bao gồm phát triển dự án điện mặt trời, tài trợ, thiết kế, xây dựng, vận hành & quản lý và các giải pháp tích hợp hệ thống lý tưởng cho khách hàng. Trina Solar đã kết nối hơn 3GW các nhà máy điện mặt trời vào lưới điện trên toàn thế giới. Vào năm 2018, Trina Solar lần đầu tiên ra mắt thương hiệu Energy IoT và hiện đang hướng tới mục tiêu trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu về năng lượng thông minh.